Acegan doo : 013/210-0102; 013/355-146; 064/164-0435, 013/354-930; 

eAcegan & Economic solution: 013/258-02-85; 064/152-6741

Knjigovodstvene usluge

acegan doo

Agencija za pružanje računovodstvenih usluga, osnovana 1999. godine, kao nastavak dugogodišnje porodične tradicije koja potiče od 1990 godine.

Naš tim ima iskustvo u vođenju kompletnog knjigovodstva gotovo svih profila preduzeća sa izradom svih propisanih izveštaja i obrazaca, potkrepljenih redovnom stručnom literaturom u skladu sa domaćim računovodstvenim i poreskim propisima, kao i međunarodnim računovodstvenim standardima !!!

 
Šta nas izdvaja

Dobar knjigovođa je ključ uspeha vašeg biznisa

Zahvaljujući našem timu koji ima kontinuirano iskustvo u vođenju kompletnog knjigovodstva gotovo svih profila preduzeća (trgovina na veliko i malo, proizvodnja, usluge, turističke agencije, razne specifične delatnosti i sl.) sa izradom svih propisanih izveštaja i obrazaca potkrepljenih redovnom stručnom literaturom, obezbeđujemo sigurnost svojim klijentima.

O njihovim knjigama mi brinemo:

Agencija sa stilom

E acegan

Agencija za softversku podršku i obuku eAcegan je nastala 2008. godine. Naša osnovna delatnost je razvoj, korisnička podrška i obuka za rad u knjigovodstvenoj Web aplikaciji Billans. Takođe agencija eAcegan se bavi izradom internet prezentacija za sve vrste poslovnih delatnosti.