Acegan doo : 013/210-0102; 013/355-146; 064/164-0435, 013/354-930; 

eAcegan & Economic solution: 013/258-02-85; 064/152-6741

Acegan & Economic Solutions

Agencija Economic solutions bavi se uslužnom delatnošću koja olakšava i ubrzava obavljanje Vaše primarne delatnosti a odnosi se na sve dodatne poslove koji su neophodni za pravilno funkcionisanje svakog privrednog subjekta.

Kadrovske usluge:
-izrada ugovora o radu i aneksa ugovora o radu
-prijava/odjava i promena podataka u sistemu CROSO
-izrada ugovora van radnog odnosa (ugovora o delu, dopunskom radu i sl.)

APR usluge:
-osnivanje i zatvaranje svih privrednih subjekata (preduzetnika, doo-ova…)
-sve vrste promena koje se sprovode u Agenciji za privredne registre

Ostale usluge:
-izrada Ugovora o zakupu

Acegan doo tim ima iskustvo u vođenju kompletnog knjigovodstva gotovo svih profila preduzeća sa izradom svih propisanih izveštaja i obrazaca, potkrepljenih redovnom stručnom literaturom u skladu sa domaćim računovodstvenim i poreskim propisima, kao i međunarodnim računovodstvenim standardima !!!

Usluge

Preduzetnicima

Izvršavanje plaćanja prema redosledu dospeća i upravljanje likvidnošću, kontrola blagajne i izvoda.
 

Knjiženje nabavke i prodaje praćenje promena na tekućim računima i kontrola sa izvodom iz banke.

 

Projektovanje budućih novčanih tokova i predviđanje eventualnih manjkova likvidnosti na vreme.

 

Praćenje potraživanja, njihov kvalitet i kontrolisanje naplate u skladu sa ugovorenim valutama.

 

Posao koji planira adekvatan rast i razvoj, mora imati adekvatnog knjigovođu koji to može pratiti, kroz razne forme izveštavanja i primerene i pravovremene savete kako sa aspekta poreza, tako i sa aspekta raznih ušteda i minimiziranja mogućih izloženosti riziku i druga strateška pitanja.

Ažurno i pravovremeno praćenje svih relevantnih promena zakonskih regulativa i adekvatno usklađivanje poslovanja sa njima. Saradnja sa poreskim organima (svih relevantnih poreza, npr. PDV, porez na dobit, porez na dohodak, akcize, administrativne i dr. takse i sl.).

 
 

Pre svega sa bankama i to na način tako što ćemo ih držati informisanim o svim bitnijim promenama u poslovanju, kako bi mogli očekivati adekvatnu finansijsku podršku od njih u slučaju eventualnih manjkova likvidnosti.

 
 

– kao što su troškovi za službene automobile, lizing, zakupi i drugi prateći i režijski troškovi.

 
 

Obračun, isplate i sve zakonski potrebne administrativne radnje u vezi sa navedenim. Kontrola i provera sa regulatornim organima (PIO, zdravstvo i sl.) da li su sve promene ažurno i korektno evidentirane.

 
 
Zašto izabrati nas

Iskustvo - moderne tehnologije

Uvek na vreme

Tačna knjiženja

24/7 dostupnost knjigama