e-Acegan

Agencija za softversku podršku i obuku eAcegan je nastala 2008. godine. Naša osnovna delatnost je razvoj, korisnička podrška i obuka za rad u knjigovodstvenoj Web aplikaciji Billans. Takođe agencija eAcegan se bavi izradom internet prezentacija za sve vrste poslovnih delatnosti.

Zašto on-line računovodstvo ?

Uz web računovodstvo ostvaruje se značajna ušteda jer nije potrebna posebna instalacija, nema arhiviranja niti slanja dokumentacije, nema troškova servisiranja - u sistem je ugrađena online podrška, a posebna prednost je redovno informisanje korisnika o novim računovodstvenim propisima!

Kompletna obuka za rad

Kompletna obuka za rad računovodstvenih agencija ili računovodstvo preduzeća (koje poseduju GOLD licencu), što podrazumeva obuku za celokupan rad u punom funkcionalitetu Billans-a.

Softverska podrška

Podrška

Asistiranje putem Skype-a, Teamviewer-a, telefonska podrška. Migracija podataka iz drugih knjigovodstvenih programa u web aplikaciju Billans.

Besplatne prezentacije

Podrška

Vršimo besplatne prezentacije Web računovodstvenog programa Billans svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima.

Online unos

Obuka

Pored standardnog pregleda svih podataka preduzeća vrši se i obuka izrade svih modela ulaznih i izlaznih računa, kalkulacija, rad putem e-banking-a, izrada radnih naloga, službenih putovanja.

Pregled podataka

Obuka

Za korisnike koji koriste view licencu Billans-a za uvid u podatke svoje firme (Izlazni računi, ulazni računi, izvodi, KEPU knjige, PDV pregledi, pregledi zarada i drugih ličnih primanja, otvorenih stavki.